Scenarier

Dataangrep

All Systems Down? FACT24 er tilgjengelig for krisehåndtering. 24/7. Garantert.

Håndter dataangrep sikkert – med én enkelt, feilsikker SaaS-løsning.

Ekspertene er enige. Det er ikke lenger et spørsmål om «hvis», men «når» et dataangrep treffer organisasjonen din. I følge Allianz Risk Barometer 2021 er cyberhendelser blant de tre største forretningsrisikoene i verden og inkluderer DDOS-angrep, ransomware-angrep, datatyveri eller kaprede kommunikasjonskanaler. Vår erfaring er at to aspekter er avgjørende for å kunne håndtere nettangrep på en smidig måte:

  1. Proaktiv krisehåndtering og hendelsesstyring for å kunne reagere på alvorlige hendelser så tidlig som mulig. Dette inkluderer omfattende hendelseovervåking og gode forberedelser.
  1. Et godt svar på nøkkelspørsmålet «Hvordan forblir du handledyktig hvis selskapets IT går ned?» Fordi vanligvis vil din egen IT-infrastruktur også påvirkes av angrepet eller bli utilgjengelig på grunn av nødvendige forebyggende tiltak, som for eksempel i tilfellet WannaCry.

Når IT går ned, går også lokale systemer ned. E-post, VoIP-telefoner, databaser eller overvåkingsverktøy er da ofte ikke lenger tilgjengelige for å håndtere hendelsen. Men uten pålitelige kommunikasjonsmuligheter kan selv den beste kontinuitetsplanen fort bli verdiløs.

FACT24: Omfattende krisehåndtering uavhengig av selskapets IT

Vi legger stor vekt på å sikre systemet vårt mot feil og å kartlegge BCM-livssyklusen så fullstendig som mulig i ett verktøy – fra forebygging via profesjonelle funksjoner for rask varsling og kommunikasjon med interessenter, til automatisert, sømløs dokumentasjon i sanntid. Det gjør vi for at dine fagfolk skal kunne gripe inn så raskt som mulig i en hendelse, kunder og partnere skal kunne informeres raskt og – for eksempel i tilfelle personvernhendelser –rapporteringsfrister til myndighetene skal kunne overholdes.

Som SaaS-løsning er FACT24 uavhengig av selskapets eget IT-system, og med en bekreftet høy tilgjengelighet på minst 99,50 %, klart til bruk hele tiden. Det gjelder selv om F24, tross for omfattende sikkerhetsforanstaltninger og sertifisering i henhold til ISO/IEC 27001 om informasjonssikkerhet, skulle bli utsatt for et dataangrep: Våre systemer er redundant oppbygd i på flere nivåer, med en kontraktmessig garantert tilgjengelighet.

Slik kan du trygt møte nettangrep med FACT24:

F24 Icon Monitoring

Handle forebyggende

Digitaliser kontinuitetsplanene dine, overvåk viktige tema og svake punkter og opprett automatiserte alarmer.

Icon F24 Crisis management

Handle samordnet

Arbeid med kriseforebygging, risikoovervåking, varsling, hendelsesstyring og proaktiv krisehåndtering i ett enkelt system.

F24 Collaboration

Samarbeid koordinert

Bruk smarte varslingstjenester og proaktiv digital oppgavestyring med forhåndsdefinerte sjekklister

Icon F24 Partner

Vær hele tiden handledyktig

Vi garanterer kontraktsmessig en tilgjengelighet på minst 99,50 prosent.

Icon F24 Conference call

Kommuniser aktivt

Opptre raskt og målrettet utad – med maler for statusrapporter og kommunikasjon med media, interessenter og publikum.

Icon F24 Tasks

Dokumenter i sanntid

Alle hendelser blir dokumentert i sanntid – for din egen evaluering eller for rapportering til myndighetene.


 «Det eneste motstandsdyktige alternativet for å holde seg handlingsdyktig ved dataangrep, er bruken av eksterne løsninger.»

Juan Manuel Gil Bote, administrerende direktør F24 servicios de Comunicación SLU om fordelene med automatisierung og teknologisk uavhengige krisehåndteringssystmer

Mer om FACT24-appene

FACT24 ENS

FACT24 ENS

Varsling og mobilisering med FACT24 ENS: Hva er mulig, og hva sier kundene?

Key Visual FACT24

FACT24 CIM

Proaktiv krisehåndtering med FACT24 CIM – muligheter og erfaringer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.