Kriser kan være komplekse og uoversiktlige. Derfor må en programvare for å håndtere kriser være så enkel å bruke som mulig. En avgjørende faktor for å redusere kompleksiteten er å bruke ett brukergrensesnitt for å håndtere alle uønskede hendelser: Ved hjelp av den integrerte FACT24-løsningen kan du håndtere alle typer hendelser, helt fra begynnelse til slutt på, i en samlet løsning.

Med sine ulike funksjonalitetsområder støtter FACT24 deg gjennom nesten hele kontinuitetsstyringsprosessen, fra risikostyring og krisekommunikasjons-planlegging til varsling og hendelse- og krisehåndtering. FACT24 tilbyr to sammenkoblede produkter med tre utvidelsesnivåer hver. Med hver utgave får du flere funksjoner.

Fem FACT24 hovedtemaer: Trygge og sikre forhold på arbeidsplassen (HMS), Teknisk varsling og "Smart Security", Massevarsling i forbindelse med krise- og hendelseshåntering, krisehåndtering, monitorering og beredskap.

Bruk 5 minutter på å finne ut hvordan FACT24 kan hjelpe din bedrift

Video Demo play

Jeg vil vite mer.

For å se video demo, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor.

Varsle medarbeidere raskt og pålitelig

Administrer oppgaver

Kommuniser enkelt og sikkert

Overvåk alle hendelser

Våre produkter for varsling og krisehåndtering

FACT24 består av to sentrale applikasjoner:
FACT24 ENS står for omfattende varslingstjenester og FACT24 CIM kartlegger digital krise- og hendelsesstyring.

Varsle raskt, pålitelig og utveksle kritisk informasjon sikkert.

Sett høyere krav til varslingsmeldingene, selv gjennom mobilappen.

Designet for omfattende varslings- og kommunikasjonskrav i en kompleks organisasjon.

FACT24 CIM starter

Håndter alle kritiske hendelser enkelt og profesjonelt.

FACT24 CIM essential

Arbeid på tvers av alle organisasjonsnivåene i krisehåndteringen – strategisk, taktisk og operativt.

FACT24 CIM advanced

Arbeid proaktivt gjennom hvert trinn i krisehåndteringen i en og samme plattform – fra risikoanalyse til håndtering og evaluering.

Bruksområder for FACT24 innen varsling og krisehåndtering

Med FACT24 kan du aktivt ta del i å designe krisehåndteringen din digitalt. Helt fra forberedelse på en hendelse til evaluering av håndteringen. Finn ut mer om bruksområdene her:

FACT24 ENS+

Sikre og omfattende nødvarslingstjenester

Godt arbeidsmiljø og trygghet på arbeidsplassen

Igangsett relevante krisehåndteringstiltak, klargjør dem og analyser dem i etterkant for å optimalisere bedriftens interne krisehåndteringsstrategi.

Digital varsling og sikkerhet

FACT24 kan også kobles direkte til sensorer og teknisk utstyr og kan automatisk varsle kriseteamet ved en hendelse.

Håndtering av masseutsendelser av nødmeldinger

Varsle de relevante gruppene om krisen eller gi beskjed om det er nødvendig å evakuere umiddelbart for å garantere sikkerheten til de som er involvert.

FACT24 CIM

Proaktiv 360° krise- og hendelseshåndtering

Tidlig varsling og beredskap

Hold alltid øye med alle slags risikoer og forbered deg på å måtte håndtere en hendelse allerede i morgen for å unngå at bedriften blir unødvendig rammet eller omdømmet blir skadet.

Krisehåndtering

For kritiske situasjoner trenger du en løsning som er enkel å betjene og som lar deg plotte hele BCM (Business Continuity Management)-prosessen inn i ett enkelt verktøy.

Omfattende varslingsmuligheter

Alt-i-ett-funksjonaliteten er et resultat av koblingen mellom våre sikre og omfattende FACT24 ENS+ – funksjoner innenfor alle versjonene av FACT24 CIM.

Hva kundene våre sier om oss og vår programvareløsning

Over 5500 kunder fra alle bransjer setter sin lit til tjenestene fra F24 i kritiske situasjoner.

Customer UniCredit

UniCredit

“Med FACT24 er UniCredit London i stand til å kommunisere effektivt med ledelsen og en større gruppe medarbeidere umiddelbart ved en mulig krisehendelse. FACT24 er et pålitelig og effektivt varslings-, konferanse- og rapporteringsverktøy som støtter våre driftskontinuitetsplaner.”

Logo Audi AG

Audi

“Tilgjengelighet er en spesielt viktig faktor for oss, og den er ivaretatt. For oss handler det dessuten om produksjon av kjøretøy. Hvis det oppstår en feil i produksjonen, handler det også om tap av kjøretøy. Da er det viktig å kunne informere ledelsen og fagfolkene raskt.”

Se mer

Bayernwerk

“[…] Siden vi er en kritisk infrastruktur, er vi juridisk forpliktet til å varsle myndighetene relativt raskt. I denne forbindelse er rett og slett tidslinjen den største fordelen for oss.”

Customer Commerzbank

Commerzbank

“Commerzbank bruker FACT24 i hendelse- og krisesituasjoner for å sikre kommunikasjon og informasjon til de berørte medarbeiderne. Med FACT24 er vi i stand til å reagere raskt og fleksibelt på kritiske situasjoner, nå medarbeidere på forskjellige enheter og registrere alarmer på en revisjonssikker måte.”

Customer WellcomeTrust

Wellcome Trust

“Vi har et krav om at all programvare skal være sikkerhetssertifisert iht. ISO 22301 og spesielt ISO 27001. Vi er dessuten opptatt av GDPR. Det dreier seg om et nødkommunikasjonssystem som naturlig nok inneholder sensitive personopplysninger. Da finnes det ikke noe kompromiss, det må være i samsvar med GDPR.”

Customer East Sussex Country Council

East Sussex Resilience & Emergency Partnership Team

“Det vi virkelig ønsket med produktet, var ikke bare et varslingssystem, men en løsning der vi kunne ha ALL informasjon på ETT sted.”

Se mer

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.