FACT24 ENS+

Sikre og omfattende varslingstjenester

Tre FACT24 ENS+ hovedtemaer: Trygge og sikre forhold på arbeidsplassen (HMS), Teknisk varsling og "Smart Security", Massevarsling i forbindelse med krise- og hendelseshåntering.

Trygg og effektiv varsling samt mobilisering

FACT24 ENS+ (Emergency Notification Services) er kjernen i vår FACT24-produktpakke for proaktiv varsling og krisehåndtering. Den støtter kriseledere, spesielt i den akutte fasen av en kritisk hendelse, med å varsle og mobilisere nødetater, krisehåndteringsteam og personer som kan være berørt av situasjonen.

Hvordan FACT24 ENS+ fungerer

Automatiserte alarmer, tilbakemeldingsfunksjoner og krisekommunikasjonsfunksjoner som ad hoc telefonkonferanser eller mobilapper, gjør det mulig for bedrifter å bruke FACT24 til å kommunisere raskt og presist ved avvik og uønskede hendelser, og håndtere selv de mest komplekse krisesituasjoner.

Bruk 5 minutter på å finne ut hvordan FACT24 kan hjelpe din virksomhet

FACT24 ENS+
Et kraftig varslingssystem med flere kanaler

Varsler kan utløses via mange forskjellige triggere og brukere kan informeres via flere kanaler.
FACT24 ENS+ definerer de ønskede kanalene individuelt, team- eller alarmrelatert, avhengig av scenario og prioritet.

FACT24 ENS+ tilbyr en rekke grensesnitt og samarbeider med flere ulike teknologileverandører, noe som gjør det mulig å lage fleksible varslingsprosesser og gjør det enkelt å koble seg til eksisterende system.

Tilkoblinger og integrasjoner

FACT24 ENS+ er tilpasset en fleksibel arbeidsmodell, og den har en rekke grensesnitt samt teknologiske samarbeidspartnere som gjør det mulig å ha fleksible varslingsprosesser og koblinger mot de eksisterende lokale systemene.

Flere muligheter for å utløse en alarm med FACT24 ENS+ Hybrid

I en nødssituasjon er det viktig å ha et varslingssystem som er pålitelig.
FACT24 ENS+ Hybrid kombinerer fordelene med tjenester i skyen og utvidede muligheter for eksisterende, lokale systemer.

FACT24 ENS+ Use Cases

Enhver krisesituasjon er forskjellig. FACT24 ENS+ hjelper deg med å gi et detaljert varsel til ansatte og andre involverte personer. FACT24 ENS+ gjør deg i stand til å handle raskt, uansett hva slags krise du står overfor.

Ledelse og massevarsling av kriser

Teknisk varsling og
«Smart Security»

HMS

Beredskapsvakt

Send ut varsler til de som er på vakt og raskt distribuer viktig informasjon ved å bruke utvalgte kanaler basert på bedriftens vaktlister, tilgjengelighet og den ansattes rolle i bedriften, med FACT24 ENS+.

IT alarmer

FACT24 ENS+ gjør det mulig å koble seg direkte på servere og teknisk infrastruktur, ved hjelp av SNMP Trap, REST API, Webhook, Mail eller SMS.

Beskyttelse av folk som arbeider alene.

FACT24 ENS+ gir trygghet til ansatte som arbeider alene. Løsningen kan enkelt tas i bruk og bli individuelt tilpasset farenivået i forbindelse med jobben som skal utføres.

Send ut massevarsler

FACT24 ENS+ hjelper bedrifter med å sende ut informasjon til ulike grupper gjennom bedriftens normale kommunikasjonskanaler. Den hjelper også med å starte krisekonferanser og å sette i gang beredskapstiltak. 

Sensorer

FACT24 ENS+ støtter varsling gjennom sensorer som kan detektere feil i produksjonsanlegg, maskiner og elektrisk utstyr.

V3 Icons_Accident

Varsling av nødhjelp

FACT24 ENS+ sender ut varsler til de ansvarlige myndighetene i henhold til det som har blitt registret på forhånd, og vil ved behov sende ut et ekstra varsel til nødetatene om det er behov for førstehjelp.

Trygghetsalarmer

I tilfelle en pleietrengende trenger hjelp under en nødssituasjon vil FACT24 ENS+ ta kontakt med relevant helsepersonell basert på vaktlister, tilgjengelighet og spesialitet.

Bygningssensorer

Ved hjelp av sensorer som er koblet opp mot internettet, kan FACT24 ENS+ automatisk varsle teknisk personell om feil og avvik, som skader i varmeanlegg, ventilasjonen eller låsesystemer.

Stille alarm

Med FACT24 kan ansatte utløse en stille alarm i vanskelige situasjoner. FACT24 ENS+ informerer de relevante blålysetatene i henhold til det som har blitt registret på forhånd, og vil om nødvendig sende ut et ekstra varsel om situasjonen eskalerer.

Send ut varsel til kriseteamet

FACT24 ENS+ hjelper deg med å varsle, koordinere og utveksle informasjon med kriseresponsteamet. Krisekonferanser kan også bli startet med kun et tastetrykk.

V3 Icons_Accident

Evakueringsalarm

FACT24 ENS+ hjelper deg med å evakuere utsatte bygninger, og sender umiddelbart over visuelle og hørbare evakueringsinstruksjoner. 

FACT24 ENS+ utgaver

FACT24 ENS+ er tilgjengelig i tre forskjellige utgaver som hver har forskjellige funksjoner. Det betyr at krisehåndteringsverktøyet ditt kan utvides i takt med bedriftens krav.  FACT24 CIM gir mulighet for full krise- og hendelseshåndtering under kritiske hendelser. Les mer om FACT24 CIM

Optimaliser krise- og hendelseskommunikasjonen med smart
og sikker varsling

  • For mindre selskaper eller selskaper med begrenset behov for varsling

Utvid og automatiser smart arbeidsflyt for krise- og hendelseskommunikasjon gjennom tredjepartsintegrasjoner.

  • Ideell for mellomstore bedrifter med krevende varslingskrav

Administrer avanserte varslingsscenarier. Tilgjengelig hvor som helst og når som helst med mobilappen.

  • Riktig løsning for mellomstore og store organisasjoner med komplekse strukturer og strenge krav til varsling
Background Man climbing mountain in the sun

Kundeomtaler:

Karl Rengstorf, Head of Site Security & Emergency Management, SCHOTT AG

Karl Rengstorf, Head of Site Security & Emergency Management, Schott AG

Våre anlegg og systemer tåler egentlig ingen driftsavbrudd. Hvis det likevel skulle skje, må alt skje raskt. Vi trenger derfor et varslingssystem som er pålitelig og enkelt å betjene, selv i hektiske situasjoner.

Raphael Heldt, ansvarlig for sikkerhet, virksomhetskontinuitet og kriseledelse i TOTAL Tyskland, forteller om hans erfaring som kunde med bruk av FACT24.

Konrad Schlupf, IT Service Desk hos Audi AG, forklarer at tilgjengeligheten som garanteres med FACT24, er svært viktig for dem.

Fordelene med FACT24 ENS+

Hvert minutt teller i en krisesituasjon. Derfor er FACT24 ENS+ designet for å være ekstremt brukervennlig og så ressurssterk som mulig.

Varsling via flere kanaler

Målrettet varslinger på tvers av forskjellige kommunikasjonskanaler kan defineres på forhånd eller bli aktivert under en krise. Varsler kan sendes via taleanrop, mobilapp, PC, SMS eller epost.

Målrettet varsling

Lag ulike scenarier med grupper og personer som skal kontaktes under en krise. Tildel administrative rettigheter og roller slik at bare de ansatte som har blitt autorisert kan utløse alarmer.

Varsle teamet ditt raskt

Du kan lage automatiske varsler til responsteamet, og send ut meldinger til ansatte, kunder og besøkende.

Icon F24 Krisenmanagement

Skap trygghet

Vær trygg på at du overholder sikkerhetskravene i lover og forskrifter i forhold til ansatte som arbeider alene, og kort ned på responstiden i en nødsituasjon.

Brukervennlig

FACT24 ENS+ er intuitiv og enkel å bruke selv i en krisesituasjon. Sett opp konferanser eller generer situasjonsrapporter med ett tastetrykk.

Flere plattformer

Et bredt utvalg av grensesnitt, tredjepartssystemer og kontakter kan kobles til plattformen og gi input til hendelsen og fungere som kommunikasjonskanaler og databaser.

Ta de neste stegene med FACT24

10 grunner til å bruke FACT24

FACT24 10 Reasons case study front page with shadow

Hvordan våre kunder bruker FACT24

Start Screen FACT24 ENS

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.