Utvid mulighetene dine for å sende ut varsler med FACT24 ENS+ Hybrid

Fleksibel og justerbar

FACT24 ENS+ er laget for fleksible arbeidsmodeller, og gir bedriften din et varsling verktøy som kombinerer fordelene med FACT24 ENS skyløsning med fordelene til en lokal varslingsplattform.

Denne versjonen gir deg et typisk FACT24 produkt som er både allsidig og brukervennlig. Løsningens individuelle egenskaper og grensesnittforbindelsene kan også enkelt kobles til en lokal løsning. Avhengig av den lokale løsningen kan du også slå de sammen.

Dine fordeler med FACT24 ENS+ Hybrid

Sikker varsling er essensielt i en krisesituasjon.
FACT24 ENS+ Hybrid gir deg et varsling- og krisehåndteringsverktøy som kombinerer fordelene med FACT24 ENS+ Hybrid skyløsning med fordelene til en lokal varslingsplattform.

Det beste fra to verdener

FACT24 ENS+ har et kraftig varslingssystem som enkelt kan bli integrert med lokale systemer og kobles opp mot skyen slik at de som har hjemmekontor også vil motta varslingene.

Velg fritt

Løsningen er tilpasset en fleksibel arbeidsmodell slik at alarmer kan håndteres over nettet, og skyløsninger like godt som lokale varslingssystemer. Dette kan enkelt stilles inn på hver enkelt alarm eller sensor.

Reserveløsninger

I tilfelle forbindelsen mellom skyen og varslingssystemet blir brutt, er det fortsatt mulig å sende ut varsler gjennom lokale ressurser. I tilfelle det lokale systemet er nede vil det bli sendt ut et varsel via skyløsningen og bedriftens interne kommunikasjonskanaler.

FACT24 ENS+ Hybrid

FACT24 ENS+ Hybrid lar deg velge måten å sende ut varsler og du kan enkelt velge hvilken plattform som det skal sendes ut varsler fra.

1
Ulike grensesnitt kan kobles direkte til skyen.

2
Kombiner SaaS-modellen med lokale kontakter, sensorer og andre underleverandører av løsninger.

3
Koble til andre eksterne løsninger via alarmsentralen, som også er tilgjengelig som FACT24 ENS+ lokal løsning.

FACT24 ENS+ tilbyr en rekke grensesnitt og samarbeider med en rekke teknologiske løsninger som gjøre det mulig å lage fleksible massevarslingsprosesser. Den gjør det også enkelt å koble til eksterne systemer.

FACT24 ENS+ Hybrid sector case-studier

Enhver sektor og organisasjon har sine individuelle krav til varslingsløsninger.
Les mer om ulike bruksområder for vår hybridløsning her.

Offentlig sektor

Offentlige institusjoner er ofte mål for voldelige handlinger og terrorangrep. Til tross for stramme budsjetter er det viktig å ivareta ansattes og besøkendes sikkerhet. FACT24 ENS+ Hybrid løsningen gir deg muligheten til å håndtere alle de forskjellige kravene på en helhetlig og strukturert måte.

Ansatte på kontoret kan bruke den lokale infrastrukturen til å utløse en alarm i tilfelle en trusselsituasjon. Dette kan gjøres gjennom datamaskinen, egne knapper eller telefonen. Dett gir mange muligheter for varsling hvis en krise skulle oppstå. Personer ute i felten kan bruke FACT24 ENS+ Appen for å varsle.

For maksimal ytelse kan lokale ressurser også kobles til skyen. Hvis en krisesituasjon skulle oppstå kan skyen brukes til å sende ut en massevarsling gjennom forskjellige multimedier. Den lokale integrasjonen av telefonsystemer vil gi mulighet til å bruke funksjoner som å bryte samtaler og for å kringkaste kunngjøringer slik at ansatte raskt blir oppdatert på situasjonen.

Helsepersonell

I helsevesenet er det viktig å handle raskt når en alarm går for å kunne redde flest liv. FACT24 ENS+ Hybrid gir deg et system som kan enkelt sende ut både interne og eksterne varsler. Ved å definere varsler på forhånd kan du enkelt bestemme hvilke alarmer som skal utløses lokalt og hvilke varsler som skal signaliseres via skyen.

Trygghetsalarmer sendes ofte gjennom den lokale teleinfrastrukturen gjennom taleanrop eller meldinger. Skyen blir brukt til varsling av vakttjenester. I dette tilfellet vil de de ekspertise- og geobaserte varslingsfunksjonene gjøre deg i stand til å varsle de som er på vakt, i tillegg til at det kan sendes ut varsler gjennom andre multimedier.

Hvis en krise skulle oppstå kan både lokale og skybaserte løsninger kombineres for å varsle befolkningen så raskt som mulig bruk av både interne og eksterne kanaler. Hybridløsningen gjør det også mulig å sentralisere varslingen.

Industri

FACT24 ENS+ Hybrid lar deg kombinere lokale kommunikasjonssystemer og andre varslingssystemer med skybaserte grensesnitt og kanaler for å optimere eksisterende arbeidsrutinene. Den setter maskiner og eksperter i kontakt. Lokale tredjeparts-systemer og produksjonsanlegg kan trygt overføre meldingene dine til skyen gjennom en lokal løsning, som deretter sender ut varsler gjennom en app, SMS eller taleanrop. Ved hjelp av lokale løsninger som er koblet opp mot et offentlig nettverk kan tekniske meldinger og alarmer bli samlet inn fra data samlet og sortert i skyen, for videre å bli sendt ut på en strategisk måte ved hjelp av den lokale infrastrukturen. Dette gir deg muligheten til å hele tiden ha oversikt over viktige feil, avvik og alarmer. Det gir det enkelt muligheten til å overvåke produksjonsanleggene og enhetene dine.

Å kunne beskytte dine ansatte er viktig hvis det skulle skje en krise. Store arbeidsulykker eller ansatte som havner i akutte nødstilfeller vil krever raske tiltak. FACT24 ENS+ gjør det mulig å varsle helsepersonell. Dette gir en ekstra trygghet til ansatte som arbeider alene under utsatte forhold fordi alarmer vil kunne utløses gjennom både den lokale infrastrukturen og skyen. Dermed er alle nødvendige funksjoner samlet på ett sted.

Tjenester

Varsler fra bygningsadministrasjonen, brannalarmer og systemer koblet opp mot nettverket, eller alarmer som har blitt manuelt aktivert ved å bruke kommunikasjonskanalene. Varslene registerets ved hjelp av lokale medieportaler og videresendes både via skyen og de interne kommunikasjonssystemene.

Når det oppstår forstyrrelser, for eksempel i IT-infrastrukturen, kan du bruke den skybaserte alarm- og krisehåndteringsplattformen til å koordinere nødvendige tiltak, starte telefonkonferanser og sette opp en hotline. I tillegg til at du kan du enkelt informere dine kunder og leverandører. Bedriftens ansatte vil kunne varsle ledelsen gjennom det interne telefonsystemet eller ved et varsel på PC-en. Dette vil avhenge av krisen og om det er feil på epostserveren.

Ved brann- og evakueringstiltak kan både ressursene til den lokale infrastrukturen og skyen benyttes. Bedriftens ansatte som er ute i felt vil bli varslet basert på deres fysiske posisjon som blir automatisk oppdatert gjennom appen. Evakueringsinformasjon for ansatte lokalisert på arbeidsplassen vil bli varslet ved hjelp av kunngjøringer på telefon, IP-høyttalere, pop-up meldinger på pc-en eller ved hjelp av visuelle og hørbare personsøkere.

Ta de neste stegene med FACT24

10 grunner til å bruke FACT24

FACT24 10 Reasons case study front page with shadow

Hvordan våre kunder bruker FACT24

Start Screen FACT24 ENS

Hvordan kan vi hjelpe deg til å være forberedt på en krise? Spør oss om en gratis demo eller ta kontakt med oss.

F24 Nordics,
Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim
+47 40 00 19 08

Kontakt F24 Nordics
nordics.mail@f24.com

Support F24 Nordics
nordics.support@f24.com

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig. Klikk her for å ta kontakt med oss via telefon.

Jeg vil vite mer.

Har du spørsmål om FACT24?
Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart som mulig.